Tutung, si lutung merah hidup di kawasan hutan Meratus Kalimantan Selatan. Sudah menjadi kebiasaannya setiap hari membantu ibu memetik buah-buahan di hutan sebagai persediaan makanan. “Jangan terlalu masuk