Manusia apabila terbiasa berbuat baik dan menjalankannya secara tepat maka tidak akan ada perasaan cemburu, iri, marah dan lain dalam hatinya. Dan apabila hati terlalu sering berpenyakit maka