Kebencian adalah suatu hal yang menghancurkan. Inilah yang merupakan ide pokok dari sebuah cerita yang pernah saya baca ketika berusia sepuluh tahun, yaitu ketika menjalani pemulihan selepas operasi