Melanie adalah seorang gadis yang tinggal di sebuah panti asuhan, orangtua Melanie mengantarkannya ke panti asuhan sejak Melanie berusia lima tahun lantaran mereka tidak mampu membiayai sekolah Melanie.