Saya memiliki beberapa cerita dan pengalaman menarik bersama sekumpulan manusia yang memang sudah ditakdirkan Tuhan untuk memberi pelajran penting pada saya. Sekumpulan manusia ini terkumpul menjadi satu