MENGATASI KETERBATASAN TANPA BATAS

Dongeng Gemericik Suara Hati (39)

Terakhir diperbaharui 9 tahun oleh Tyaseta Rabita Nugraeni Sardjono

20. Wajib untuk memenuhi undangan dari manapun
21. Diperbolehkan mengirimkan surat dengan menggunakan media apapun, termasuk Burung hantu dan dalam penyebutannya diwajibkan dengan kalimat “Surat hantu”
22. Diperbolehkan berkeliaran di malam hari, dengan tujuan yang jelas
23. Wajib melaporkan bila ada berlebihan atas hasil bumi
24. Wajib melaporkan bila ada kekurangan hasil bumi
25. Diperbolehkan menggunakan sihir secara bebas, namun dilarang untuk menyakiti orang lain, kecuali secara tersembunyi (tidak ketahuan), karena akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku
26. Dilarang bersiul, karena itu adalah salah satu dari pertanda kesepakatan Kerajaan Bumi dalam memanggil bala tentara yakni pasukan Nij
27. Bebas mengakui dirinya sebagai penyihir
28. Boleh memamerkan kemampuannya masing-masing
29. Boleh menunjukkan hasil karya secara sebebas-bebasnya dan akan diberikan hadiah, bila ada sayembara tertentu, sesuai dengan aturan yang berlaku bagi para penyelenggaranya
30. Diwajibkan untuk membayar dengan 1 keping tembaga untuk mengikuti sayembara guna membayar dalam penyediaan hadiah atau dikembalikan dalam bentuk makanan atau jasa yang disediakan oleh penyelenggara sayembara tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku
31. Aturan sayembara wajib dilaporkan kepada Istana
32. Dilarang untuk memuja dan memuji Tingit
33. Boleh untuk memuja dan memuji yang lain, contoh : “Pinter ya di sekolaan? Coba lihat anak manis”
34. Dilarang untuk menggunakan gelar, kecuali yang berada di Istana dan menampuk kekuasaan tertentu
35. Diperbolehkan untuk melakukan curahan hati dan meminta saran kepada Tingit, kapan saja, bahkan saat sedang melakukan rapat di Istana, kecuali saat jam makan, jam istirahat dan sedang menangani orang lain
36. Diwajibkan untuk mengantri sesuai aturan nomor 33

Beri Pendapatmu di Sini
Baca juga:  Manusia Setengah Malaikat